Persondataforordning

Persondata


Når du handler hos oskan du risikere at vi registrerer oplysninger om firmanavn, momsnummer(for offentlige virksomheder og institutioner, tillige EAN-Nummer),
navn på  indkøber, varemodtagere, telefonnumre, e-mail addresser, fysiske addresser, varekøb, kreditværdighed, betalingstidspunkt samt metode,
købsadfærd, købsmængder, købspriser samt problemer i forbindelse med køb.

Informationerne registreres og gemmes dels efter lovkrav, dels for at kunne yde vore kunder bedst mulig service,
samt gennemføre varesalg, levere varene til ønsket leveringsadresse, samt modtage betaling herfor.

Bortset fra revisionsfirmaet der udarbejder virksomhedens regnskaber, samt tilfælde med manglende betaling,
samt påbud fra offentlig virksomhed, videregives oplysningerne ikke til 3. part.
Det gælder dog ikke tilfælde hvor levering sker direkte fra vore underleverandører.

For at sikre vore kunder hurtigst mulig levering, beder vi ofte vore leverandører om at foretage levering direkte til vore kunder.
I sådanne tilfælde videregives informationer om vore kunders firmanavn, adresse, telefonnummer, e-mail adresse, personligt
navn på varemodtageren, ønsket leveringstidspunkt, øvrige leveringsinstrukser, varebeskrivelse samt antal til vore leverandører.

Fragtfører modtager information om leverancens indhold, rumfang, antal enheder, vore kunders firmanavn, adresse, telefonnummer,
e-mail adresse, personligt navn på varemodtageren, ønsket leveringstidspunkt, øvrige leveringsinstrukser, varebeskrivelse samt antal.

I situationer hvor lovgivningen kræver faktura medsendt varerne (fysisk sammen med varerne eller via e-mail tilgængelig for fragtføreren,
kommer disse informationer tillige til fragtførerens kendskab, herunder fragtførerens ansatte og underleverandører.

Kundelogoer, klichér, sats, trykoplysninger herunder placeringer samt leveringstidspunkter, opbevares af os, samt de underleverandører
der har udført opgaven, for efterfølgende at gøre det billigere, hurtigere og lettere, for kunderne at afgive gentagelsesordrer.

Ved manglende indfrielse af vort tilgodehavende, udleveres nødvendige oplysninger til firmaer, personer samt offentlige instanser
der er behjælpelige med inddrivelse af vort tilgodehavende, og/eller registrerer dårlige betalere.

Winther Firmagaver er tilknyttet et virksomhedsnetværk, hvor erfaringer med dårlige betalere samt svigagtige kunder,
indenfor gældende lovgivning, registreres.

For ikke at påføre kunderne unødige omkostninger samt unødig ulejlige kunderne ved gentagelsesordre, registreres oplysninger
om anvendte trykfarver, logoer, sats mm. Informationerne gemmes så længe vi finder det relevant.

I tilfælde af tilbagebetaling til kunder, sker tilbagebetalingen via kundernes bankkonti, hvorfor vi i sådanne tilfælde kræver bank kontonummer
på den af kundens konti, hvortil betaling ønskes foretaget. Kontonummeret registreres så længe kundeforholdet eksisterer,
dog minimum 5 år, jvf gældende lovkrav.

Nægter kunden at oplyse bankkontonummer, giver kunden samtidig afkald på at modtage tilbagebetaling.

Indsamlede informationer gemmes så længe vi finder dem relevante, dog er der lovkrav om at visse informationer skal gemmes i mindst 5 år.
I internetbutikkerne kan vi anvende cookies for at gøre butikkerne mere effektive, ved at registrere søge -og købsadfærd, ligesom vi via
Google Analytics analyserer hvorfra og hvorledes, kunderne ankommer til internetbutikkerne, og efterfølgende generel adfærd i internetbutikkerne.

Oplysningerne anvendes til at optimere brugervenligheden samt give bedre købsoplevelser.
Vi bruger ikke data der viser hvilke sider du har besøgt. Data benyttes til generelle kundestrømsanalyser.

Vi placerer ikke cookies på andres computere for at snage i forhold der ikke vedrører os, men har du besøgt andre websider samt sociale medier,
har vi ingen mulighed for at forhindre at cookies, disse virksomheder og privatpersoner har placeret på din computer, registrerer din købsadfærd hos os.

Cookies

Nogle cookies placeret på din computer kan du som regel slette via tasterne Ctrl+Shift+Del eller Command+Shift+Del.

Vær dog opmærksom på at cookies kan genetableres på dine computere straks du genbesøger virksomheder og privatpersoner,
der anvender cookies for at registrere din adfærd